Globaal Medisch Dossier

Globaal Medisch Dossier (GMD)

Een GMD, wat betekent dat?


Als je een globaal medisch dossier (GMD) afsluit, geef je je huisarts de opdracht je dossier zorgvuldig te beheren. Een GMD is belangrijk op elke leeftijd. Hoe vroeger je er één hebt, hoe vollediger het zal zijn. Zelfs als je gezond bent, blijft een GMD belangrijk. Ik ga ervan uit dat iedereen die wenst dat ik zijn dossier professioneel beheer, akkoord gaat met dit systeem.

Waarom kiezen voor een GMD?


efficiënte medische opvolging: in het GMD worden alle gegevens bijgehouden over je gezondheid zoals medische voorgeschiedenis, vaccinaties, allergieën, geneesmiddelengebruik, gevolgde behandelingen, verslagen van specialisten en andere zorgverleners. Het dossier geeft zo een totaalbeeld van je gezondheidssituatie. Precies omdat je huisarts je medische gegevens globaal beheert, kan hij je gezondheidstoestand goed opvolgen. Je huisarts kan specialisten of ziekenhuizen beter informeren waardoor je tijd bespaart en overbodige onderzoeken vermijdt. Als je een GMD afsluit, versterk je de vertrouwensband met je huisarts.


je wordt door het ziekenfonds financieel beloond als je voor dit systeem kiest.


30% minder remgeld voor alle raadplegingen bij je huisarts die je GMD beheert.

voor een huisbezoek hangt het terugbetalingstarief voor wie een GMD heeft af van de categorie waartoe je behoort:

jonger dan 10 jaar

tussen 10 en 75 jaar

ouder dan 75 jaar

chronisch zieke

palliatieve patiënt

minder remgeld bij gerichte doorverwijzing naar een specialist (éénmaal per jaar, per specialisme). Raadpleeg dus best eerst je huisarts. Ga je toch op eigen initiatief, vraag dan in elk geval aan de specialist om een verslag te sturen naar je huisarts.

volledige terugbetaling van de toeslag voor een avondraadpleging (18-21 uur).


Hoe aanmaken en verlengen?

Je huisarts werkt sinds 2016 met het eGMD (elektronisch globaal medisch dossier). Het beheer van het GMD gebeurt dus via het elektronisch netwerk MyCarenet.


Je huisarts wordt beheerder van jouw GMD (aanmaak nieuw GMD of overname van een andere arts) door de aanmaak van een 'therapeutische relatie'. Die kan alleen aangemaakt worden door je eID, kids-ID of ISI+-kaart in te lezen of manueel te registreren. Breng dus zeker je eID, kids-ID en ISI+-kaart mee! Onmiddellijk daarna kan de elektronische kennisgeving van het beheer van het GMD doorgestuurd worden naar je ziekenfonds. Je hebt geen klevertje van je ziekenfonds meer nodig voor het afsluiten van een GMD en je geniet onmiddellijk van de remgeldvoordelen zoals hierboven beschreven. Het eGMD wordt jaarlijks automatisch verlengd.

Wat als je kiest voor een andere GMD-houder?


Als je verhuist of een andere huisarts kiest, kan de nieuwe huisarts het GMD op elk moment overnemen. Je medisch dossier zal op vraag doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts.