huisbezoeken

Huisbezoeken

Indien je je kan verplaatsen, kom dan zeker naar de praktijk want daar zijn alle materialen en medische gegevens vlotter beschikbaar. De omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn er ideaal. Je wordt er sneller, efficiënter en goedkoper verder geholpen.


De huisbezoeken zijn zo veel mogelijk voorbehouden voor patiënten die zich moeilijk kunnen verplaatsen of waar de aard van het probleem een huisbezoek nodig maakt.


Voor niet dringende huisbezoeken bel dan liefst voor 10 uur naar 02 759 43 72. Als het wel dringend is, kan je natuurlijk altijd bellen.