voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten

Algemeen

Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) en de Orde der Geneeesheren verbieden artsen om voorschriften en attesten af te leveren zonder de patiënt te hebben gezien. Je huisarts kan dus alleen tijdens een raadpleging of huisbezoek voorschriften of attesten afleveren en niet op telefonische aanvraag.


Je kan ook geen voorschriften of attesten krijgen voor iemand anders. 'Shoppen' voor familie kan niet.


Je huisarts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. 

Moet ik voor elke verlenging van mijn pilvoorschrift een consultatie betalen?


Ik neem al jaren dezelfde medicatie voor de bloeddruk. Mag ik mijn voorschrift niet telefonisch aanvragen?


Klop‐klop! Dokter, het is maar voor een voorschriftje, kan ik er even tussen?


Ik had vorige week een dag migraine. Ik weet wat het is en wat ik moet doen, maar mijn werkgever vraagt een attest. Wilt u dat even klaarleggen op datum van vorige week?


De sportclub vraagt een attest dat ik gezond ben. Zou u dat willen doormailen of opsturen?


Ik maakte een afspraak bij de specialist maar ze zeggen dat ik een verwijsbrief nodig heb. Wilt u daarvoor zorgen?

Duidelijke afspraken

Een van de belangrijke taken van je huisarts is zijn patiënt oriënteren binnen het zorgaanbod. Hij vraagt daarvoor technische onderzoeken aan en schrijft medicijnen of behandelingen voor. Deze functie is niet alleen van therapeutisch belang maar heeft ook belangrijke sociale en economische gevolgen. Het opmaken van een administratief correct en medisch technisch verantwoord voorschrift is dan ook van het hoogste belang. Het voorschrijven van overbodige of onnodig dure verstrekkingen is niet toegelaten.


Het afleveren van voorschriften, attesten en documenten allerhande maakt dus een aanzienlijk deel uit van het werk en de verantwoordelijkheid van je huisarts.  Om daarbij de beste zorg voor je gezondheid te garanderen en om anderzijds de overlast voor arts en patiënt te beperken, vinden we het belangrijk om hierover enkele duidelijke afspraken te maken.

1. Het afleveren van voorschriften gebeurt tijdens een raadpleging of huisbezoek.

 • Voor een nieuw op te starten geneesmiddel kom je altijd naar de raadpleging. Geen uitzonderingen mogelijk.
 • Voor de verlenging van chronische medicatie krijg je voldoende voorschriften tot aan de volgende geplande controle. De tijd tot de volgende controle wordt in overleg bepaald.


Als richtlijn:

 • voor de pil: één controle per jaar, baarmoederhalsuitstrijkje om de twee à drie jaar, in sommige gevallen moet dit vaker.
 • voor opvolging van bloeddruk: om de zes maanden indien de bloeddruk goed onder controle is en er geen bijkomende aandoeningen zijn.
 • voor suikerziekte: om de drie maanden


We begrijpen dat je soms onverwachts één enkel voorschrift ontbreekt. In uitzonderlijke gevallen kan je één enkel voorschrift voor verlenging van chronische medicatie aanvragen zonder raadpleging of huisbezoek.

 • Bel minimum 24u op voorhand zodat je huisarts de kans heeft om dit veilig en correct af te handelen.
 • Je huisarts zal dan een kleine verpakking voorschrijven, voldoende tot aan de volgende raadpleging. Zeker wanneer het gaat om verdovende middelen of krachtige pijnstillers, zal deze regel strikt aangehouden worden.
 • Je betaalt hiervoor een kleine vergoeding volgens het officiële tarief.
 • Hou bij het afhalen rekening met de uren van de vrije raadpleging.

2. Je huisarts kan je alleen verwijzen naar een specialist, kinesist, diëtist, radiografie, ... NA een raadpleging. Je vraagt dus advies en eventueel een onderzoek bij je huisarts alvorens een afspraak te maken bij een specialist.

3. Wanneer andere zorgverleners je een verlenging van behandeling, medicatie of bijkomende onderzoeken voorstellen, bespreek je dit voorstel best eerst met je huisarts tijdens een raadpleging of huisbezoek. Hij zal je dan, na eventueel verder onderzoek, de nodige voorschriften en/of verwijsbrieven meegeven. 

4. Het invullen van attesten en formulieren maakt ALTIJD deel uit van een raadpleging. Alleen op deze manier beschikken we over de nodige informatie en tijd om de papieren correct in te vullen en blijft je medisch dossier up-to-date.

 • Een attest voor werkonbekwaamheid of schoolverlet is alleen geldig na onderzoek door een arts. Zodra je ziek wordt, bel je dus best voor een raadpleging of huisbezoek. Uitzonderingen worden enkel gemaakt in overleg.
 • Voor een geschiktheidsattest voor sportclub of nieuwe job in het onderwijs houden we eraan een standaard lichamelijk onderzoek uit te voeren. Ook hiervoor kom je dus op raadpleging of maak je een afspraak.

Wanneer heb je een doktersbriefje nodig voor school?


Donwload folder doktersbriefje