zorgaanbod

Zorgaanbod

Jan Pieter Outtier is huisarts en erkend sportarts.


Hij is een geaccrediteerde arts. Dat wil zeggen dat hij de basisopleiding huisartsgeneeskunde heeft gevolgd, maar ook nog steeds bijscholingen volgt. Hij wil kwaliteit bieden in zijn zorg en kan daarvan ook de bewijzen voorleggen. Een accreditering is een soort kwaliteitslabel waaraan artsen kunnen voldoen als ze bijscholing volgen en als ze hun praktijk volgens bepaalde kwaliteitsnormen inrichten. Voor de patiënt betekent dit naast kwaliteitsvolle zorgverlening ook dat de arts een hoger honorarium mag hanteren. Het ziekenfonds betaalt dat supplement volledig terug.


Hij is een geconventioneerde arts. Dat betekent dat hij de tarieven die het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) bepaalt, respecteert tijdens alle vrije raadplegingen en huisbezoeken.


Als geaccrediteerd sportarts is hij lid van de Vereniging voor Sport en Keuringsartsen (SKA). Zowel de individuele, niet-aangesloten sporter als de clubsporter kan in de praktijk terecht voor een Sportmedisch Onderzoek volgens de Vlaamse Aanbeveling (VASO).


Hij is ook erkend arts voor de Federale Politie en voor Defensie.   


Je kan bij hem dus terecht voor alle huisarts- en sportgeneeskundige problemen, zowel preventief als curatief.


Een overzicht van de aangeboden zorg:

 • raad bij al je gezondheidsproblemen
 • gezondheidsadvies op maat
 • hulp bij de administratie voor allerlei attesten
 • periodiek preventief onderzoek: bloed-, urine- en stoelgangonderzoek, volledig lichamelijk onderzoek (lengte, gewicht, bloeddruk, hartslag (met of zonder EKG), ogen, oren,...), overlopen van risicofactoren, ...
 • coronatest afnemen
 • voorschrijven van noodzakelijke medicatie
 • tijdig doorverwijzen naar een geneesheer specialist en opvolgen van de verslagen hiervan
 • begeleiden van een zwangerschap vanaf het prille begin in samenwerking met een gynaecoloog naar keuze
 • zorg dragen voor de noodzakelijke (reis)vaccinaties
 • maken van een uitstrijkje en borstonderzoek
 • advies bij de keuze van het juiste voorbehoedsmiddel en onderzoek van gynecologische klachten door middel van klinisch onderzoek en microscopie
 • kleine heelkundige ingrepen
 • verzorging van een opgelopen wonde en hechting indien nodig
 • samenwerking met verpleegkundigen, diëtisten, psychologen, rookstopbegeleiders, podologen, kinesisten, sociale diensten
 • steun, ook in de laatste levensfase
 • registratie van alle gegevens in een overzichtelijk dossier
 • regelmatige bijscholing in huisarts- en sportgeneeskunde
 • behandeling van sportlestels
 • preventieve (kleine en uitgebreide) sportkeuringen als erkend sportarts
 • longfunctieonderzoek en afname EKG
 • onderzoek en behandeling van baby's en kinderen
 • behandeling van orthopedische problemen zoals verstuikingen en onverwikkelde breuken, al of  niet  door middel van gips
 • gehoortest
 • onderzoek en behandeling van oog- en oorproblemen die tot de eerstelijnsgeneeskunde behoren (vreemd voorwerp, oorstop, ontstekingen etc…)
 • vervanging andere huisartsen tijdens de wachtdienst of na onderlinge afspraak en doorsturen van verslag naar de huisarts van de patiënt
 • contact houden met de patiënt en met de behandelende specialist tijdens ziekenhuisopname
 • de behandelende arts blijven, ook als de patiënt naar het rusthuis in de omgeving verhuist