welkom

Huisartspraktijk Jan Pieter Outtier

Nieuws

INFORMATIE DELEN IS GEZOND

Via de geïnformeerde toestemming stemt u in met het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens. Een betere communicatie tussen de personen die u behandelen, komt uw gezondheid ten goede.

Wat is de geïnformeerde toestemming voor het delen van gegevens?

Het is het akkoord dat u als patiënt geeft voor het elektronisch en beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens tussen de personen die u behandelen. Het delen van deze gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de geneeskundige zorg. Hierbij wordt de reglementering tot bescherming van uw privéleven nageleefd. Het zijn uw gegevens en ze worden beschermd. U kan op elk moment beslissen om deze gegevens te delen of niet.

Deze toestemming geldt voor heel België: alle zorgverleners, alle ziekenhuizen en alle gezondheidsnetwerken van het land zijn er dus bij betrokken, ongeacht hun locatie.

 

Waarom uw toestemming geven?

Tijdens uw leven gaat u op raadpleging bij diverse zorgverleners. Door uw toestemming te verlenen aanvaardt u dat de personen die u behandelen informatie over uw gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en als ze uw voorgeschiedenis op gezondheidsvlak kennen. Ze kunnen u dan sneller behandelen en onnodige onderzoeken vermijden.

 

Een concreet voorbeeld:

Tijdens uw vakantie ergens in België wordt u opgenomen op de spoeddienst. Dankzij de door u verleende toestemming beschikken de personen die u verzorgen over alle nodige informatie om bij de zorgverstrekking rekening te houden met uw gezondheidstoestand.

 

Welke gegevens worden gedeeld?

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling.

 

Het gaat bijvoorbeeld om:

 • uitslagen van een bloedonderzoek
 • röntgenfoto’s
 • vaccinatie- en medicatieschema’s
 • geneesmiddelen die u werden voorgeschreven en afgeleverd
 • informatie die aan uw huisarts werd meegedeeld na een ziekenhuisopname
 • ...

 

Al deze gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.

 

Indien u wenst dat bepaalde informatie niet gedeeld wordt, vraag dan rechtstreeks aan de zorgverlener om deze informatie niet te delen.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De zorgverleners met wie u een zorgrelatie of therapeutische relatie hebt, met andere woorden de zorgverleners die u behandelen in het strikte kader van de kwaliteit en de continuïteit van de zorg. Het gaat bijvoorbeeld om een huisarts of specialist, een apotheker, een kinesitherapeut, verplegend personeel, een vroedvrouw, een tandarts of paramedisch personeel.

 

Dit betekent dat de arbeidsgeneesheer en de geneesheer van uw ziekenfonds of verzekering geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Wat zijn uw rechten als patiënt?

 • U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken > in dat geval worden alle diensten die aan deze toestemming verbonden zijn geïnactiveerd.
 • U kan bepaalde zorgverleners de toegang tot uw gegevens ontzeggen.
 • Ook wanneer u uw toestemming verleend hebt kan u aan de betrokken zorgverlener vragen om bepaalde informatie niet te delen.
 • U hebt het recht om een einde te stellen aan een geregistreerde therapeutische relatie.
 • U hebt het recht om een vertrouwenspersoon aan te stellen.

 

Hoe kunt u uw toestemming registreren?

Als u akkoord bent met het principe van het beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens, dan kunt u uw toestemming registreren aan de hand van uw elektronische identiteitskaart (eID-kaart):

 • via de toepassing www.patientconsent.be
 • via uw huisarts, uw ziekenfonds, uw apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis
 • via het patiëntenportaal van sommige zorginstellingen of zorgnetwerken.

 

Voor kinderen die niet over een elektronische identiteitskaart beschikken (kids-ID met pincode) of voor anderen die niet over een dergelijke kaart beschikken zijn de zorgverleners, ziekenfondsen en opnamediensten van ziekenhuizen gemachtigd om de toestemming te registreren als de betrokkene (of in het geval van kinderen, de ouders of voogden) daarom vraagt (via het identificatienummer van de sociale zekerheid – INSZ – van de persoon of zijn SIS-kaartnummer).

 

U kan uw toestemming intrekken via dezelfde kanalen als hierboven beschreven.

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid!

De elektronische netwerken voor het delen van gezondheidsgegevens zijn strikt beveiligd. Deze netwerken beantwoorden aan de hoogste veiligheidscriteria en elke toegang tot uw gegevens wordt geregistreerd. De gegevens worden over de hele lijn vercijferd. De zorgverleners zijn gehouden tot het beroepsgeheim; de ongewettigde raadpleging of het ongewettigd gebruik van uw gezondheidsgegevens is strafbaar. Enkel zorgverleners met wie u een zorgrelatie of therapeutische relatie hebt mogen uw gegevens raadplegen. De toegangsvoorwaarden zijn vastgesteld door het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. De elektronische gezondheidsnetwerken dienen bovendien te beantwoorden aan de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en aan de wet betreffende de rechten van de patiënt.

 

Bekijk hier de folder.

DE ZON: VRIEND OF VIJAND?

Eigenlijk is de zon zowel je vriend als je vijand...

 

Je vriend, omdat ultraviolette stralen (uv) nodig zijn voor een goede gezondheid. Ze zorgen namelijk voor onze aanmaak van vitamine D.

 

Je vijand, omdat een overdreven blootstelling aan deze zelfde uv-stralen ook een negatieve invloed op onze gezondheid hebben: brandwonden, zonneslagen, rimpels, huidvlekken, huidkanker... Hiernaast is de zon ook schadelijk voor de ogen en kan het schade veroorzaken in het immuunsysteem.

 

Om zonder gevaar van de mooie dagen te genieten en langer een mooie, gezonde en jonge huid te behouden, is bescherming noodzakelijk.

Veilig in de Zon overloopt een aantal elementaire voorzorgsmaatregelen om in alle veiligheid van de weldaden van de zon te genieten. Heel bijzondere aandacht gaat naar de meest kwetsbare doelgroep, de kinderen. Maar iedereen heeft baat bij een goede bescherming: gezinnen, kinderen, doe-het-zelvers, sportmensen, zonneaanbidders, tuiniers, toeristen, ... .

 

Dankzij de tips en aanbevelingen op deze website houdt u de zon te vriend. Lees ze aandachtig!

VERGEET JE GRIEPPRIK NIET

Heb je al een gezondheidsprobleem? Wees dan extra waakzaam voor griep.

 

Met een vaccin tegen seizoensgriep heb je alvast een zorg minder, want het biedt je de ganse winter bescherming tegen het griepvirus. Zo kan je extra complicaties vermijden.

De griepprik is sterk aanbevolen voor:

 

 • zwangere vrouwen die in het tweede of derde trimester van hun zwangerschap zijn op het ogenblik van het griepseizoen;
 • mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD of lever- of nierziekte;
 • diabetespatiënten
 • mensen met een chronische spierziekte
 • mensen met verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
 • personen ouder dan 65 jaar;
 • al wie in een woonzorgcentrum of ziekenhuis opgenomen is;
 • alle mensen die onder hetzelfde dak wonen als de bovengenoemde risicopersonen of zorgen voor kinderen jonger dan 6 maanden;
 • alle personen werkzaam in de gezondheidssector.

 

Ook voor gezonde mensen vanaf 50 jaar kan vaccinatie zinvol zijn. Bespreek het met je huisarts.

Vaccinatie beschermt moeder en kind

 

Vaccinatie tegen de griep tijdens de zwangerschap zorgt ervoor dat de moeder veel minder risico loopt om ziek te worden.

 

Bovendien krijgt ook de baby via de placenta een deel van de afweerstoffen. Ook de baby krijgt dus bescherming.

 

Zo is de baby bij zijn geboorte dubbel beschermd:

 

 • hij heeft zelf afweerstoffen meegekregen,
 • de moeder kan hem ook niet besmetten, want ook zij is beschermd.

 

De baby zelf vaccineren na de geboorte, kan niet: het vaccin kan pas worden toegediend vanaf 6 maanden.

Meer informatie over griep en griepvaccinatie? Praat erover met je arts of surf naar www.griepvaccinatie.be

ANTIBIOTICA:ALLEEN GEBRUIKEN INDIEN NODIG

Antibiotica zijn nuttig en zinvol maar enkel en alleen als ze echt nodig zijn. Toch worden ze nog te veel en onnodig gebruikt.

 

Wanneer helpen antibiotica?

Antibiotica zijn enkel nodig als we ernstig ziek zijn door bacteriën, zoals bij longontsteking, hersenvliesontsteking, wondinfecties en enkele ernstige vormen van keel- en oorontsteking. Antibiotica helpen dan ons afweersysteem om deze schadelijke bacteriën te vernietigen.

 

Antibiotica helpen niet bij griep, verkoudheid, acute bronchitis en de meeste vormen van keel- en oorontsteking. Deze infecties worden veroorzaakt door virussen en/of we genezen er spontaan van. Hiervoor antibiotica gebruiken heeft evenveel zin als de hele dag met zwembandjes rondlopen.

 

 

Het jongetje met de zwembandjes

In een tv-spot toont het jongetje met de zwembandjes op een leuke manier dat antibiotica nemen in sommige gevallen totaal nutteloos is. Dit initiatief richt zich vooral tot jonge gezinnen en benadrukt de informatierol die voor artsen en apothekers is weggelegd wanneer antibiotica niet aangepast zijn aan de ziekte van de patiënt.

 

Voor meer informatie kan je de volgende website raadplegen:

www.gebruikantibioticacorrect.be

 

Breng altijd je identiteitskaart en een klevertje van je ziekenfonds mee!

 

Dr. J.P. Outtier bvba

Hofstraat 97

3070 Kortenberg

Tel.: 02 759 43 72 Riziv nr.: 001-05708-22-04

* burgerlijke vennootschap met handelsvorm

RPR Leuven

ond. nr.: 0447.506.530

IBAN: BE42 0012 3870 5154

BIC: GEBA BE BB